Gratis verzending vanaf €37,50

Worst Worst Worst logo

Verzending
Brievenbus: €4,65
Pakketpost: €6,75
V.a. €37,50 Gratis

Voor 14.00 uur besteld is vandaag verzonden!

Voor 14.00 uur besteld is vandaag verzonden!

Privacybeleid Worst Worst Worst

Door gebruik te maken van deze website verwerkt Worst Worst Worst jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens Worst Worst Worst verwerkt en hoe deze gegevens worden verwerkt. Ook zie je wat uw rechten zijn, hoe lang Worst Worst Worst uw gegevens bewaart en wie toegang heeft tot deze data.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Worst Worst Worst verwerkt persoonsgegevens die je ten behoeve van de dienstverlening aan Worst Worst Worst verstrekt. Worst Worst Worst verwerkt o.a. de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • IBAN-nummer;
 • Klant-/offerte-/opdrachtnummer;
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Worst Worst Worst verwerkt deze persoonsgegevens omdat je deze op eigen initiatief verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan Worst Worst Worst kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Ook verzamelt Worst Worst Worst persoonsgegevens als je de website bezoekt en het contactformulier op de website invult.

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?

Worst Worst Worst verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van diensten;
 • om telefonisch of per e-mail contact te hebben over de dienstverlening;
 • voor marketing- en communicatie activiteiten;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Op basis van welke juridische gronden worden de gegevens verwerkt?

Worst Worst Worst verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • uitdrukkelijk gegeven toestemming;
 • een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Worst Worst Worst bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Levering dienst: Wanneer je een dienst bij Worst Worst Worst afneemt, dan worden de volgende gegevens verwerkt: 

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Postcode
 • Telefoonnummer 
 • Gegevens van het apparaat vanwaar het verzoek is geplaatst

Vertegenwoordig je een bedrijf?

Dan verwerkt Worst Worst Worst ook je KvK-nummer, BTW-nummer en bedrijfsnaam. Worst Worst Worst verwerkt deze gegevens om de diensten te kunnen leveren. Deze gegevens worden na het uitvoeren van de overeenkomst verwijderd, tenzij deze gegevens op basis van een wettelijke verplichting gedurende een bepaalde termijn bewaard dienen te worden.

Betalingen: 

Zodra een factuur moet worden verzonden, verwerkt Worst Worst Worst: je voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, postcode, telefoonnummer en het opgegeven IBAN-nummer, BIC nummer en de naam van uw bank. Deze gegevens moet Worst Worst Worstop basis van een wettelijke verplichting minimaal zeven jaar bewaren.

Contactformulier: 

Heb je contact met Worst Worst Worst opgenomen via het contactformulier, e-mail, telefoon of een berichtenservice, dan verwerkt Worst Worst Worst de gegevens die je hebt verstrekt. Worst Worst Worst verwerkt deze gegevens om te kunnen reageren. Deze gegevens bewaart Worst Worst Worst in ieder geval vijf jaren, zodat op een later moment duidelijk is waarover is gesproken.

Worden de persoonsgegevens ook gedeeld?

Worst Worst Worst verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden. Worst Worst Worst geeft je persoonsgegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor de dienstverlening. Partijen die toegang krijgen tot jouw gegevens, mogen deze gegevens alleen gebruiken voor de dienstverlening namens Worst Worst Worst en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Met de derde partij die namens en in opdracht van Worst Worst Worst jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.

Daarnaast kan de wettelijke verplichting bestaan om persoonsgegevens te verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag. Indien nodig zal Worst Worst Worst je hierover informeren.

Worden er ook cookies geplaatst?

Op de website maakt Worst Worst Worst gebruik van cookies. Dit zijn kleine gegevensbestanden die door je bezoek aan de website op je apparaat worden geplaatst. Cookies zijn niet schadelijk voor je computer of opgeslagen bestanden. Het staat je vrij om het gebruik van bepaalde cookies te weigeren door in jouw apparaat de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Worst Worst Worst wijst je er wel op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten. 

Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van Consuwijzer.

Social media

Worst Worst Worst maakt gebruik van verschillende social media kanalen om de diensten aan te bieden en te promoten. Lees de Privacyverklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan:

Google Analytics

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse mogelijk maken van de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken.

Door gebruik te maken van de website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Voor meer informatie verwijst Worst Worst Worst je naar de privacyverklaring van Google

Wie is verantwoordelijk voor andere webpagina’s?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van buttons en/of links met deze website zijn verbonden. Worst Worst Worst kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Worst Worst Worst houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen.

Wat zijn je rechten?

Voor vragen over het privacybeleid of vragen omtrent het inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens kun je altijd contact met Worst Worst Worst opnemen. Daarnaast heb je op grond van de AVG een aantal rechten. 

Je kunt Worst Worst Worst verzoeken om:

 • je persoonsgegevens te verwijderen;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • een kopie van jouw persoonsgegevens op te vragen en onder voorwaarden naar een derde te laten doorsturen;
 • de toestemming die je eerder gaf om je persoonsgegevens te verwerken, intrekken;
 • bezwaar te maken tegen het geautomatiseerd verwerken van je persoonsgegevens.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor Worst Worst Worst aan je verzoek geen of niet volledige uitvoering kan geven. Worst Worst Worst zal je hiervan op de hoogte stellen.

Als je gebruik maakt van de hiervoor genoemde rechten, kan Worst Worst Worst vragen om een identificatie om misbruik te voorkomen.

Heb je een klacht?

Ben je niet tevreden over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Worst Worst Worst helpt je graag verder. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je persoonsgegevens worden goed beschermd.

Worst Worst Worst doet er alles aan om jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de algemene privacy wet- en regelgeving te beveiligen. Persoonsgegevens beveiligt Worst Worst Worst door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. In geval van een datalek doet Worst Worst Worst hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, word jij ook op de hoogte gesteld.

Waar staat de huidige privacyverklaring?

Worst Worst Worst kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd veranderen. Wijzigingen in de privacyverklaring worden hier bijgewerkt. Door onderaan deze pagina te kijken naar de effectieve datum van de huidige privacyverklaring, kun je zien wanneer deze voor het laatst is aangepast. Controleer daarom regelmatig deze pagina, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent.

Heb je een vraag?

Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens? Worst Worst Worst helpt je graag verder, dus je kunt altijd contact met Worst Worst Worstopnemen door te mailen naar: contact@worstworstworst.nl

Deze privacyverklaring is in november 2022 vastgesteld.

menu-circlecross-circle
0
  0
  Je Winkelwagen
  Geen productenNaar de winkel